Friday, 5 March 1999

VISAYAN RADIO


Cebu

Cebu
Cebu
Cebu
Cebu
Cebu
Cebu

Bohol

Dumaguete
Catarman
Kalibo
Ilo Ilo
Bacolod
Bacolod
Bacolod

Cebu
Cebu
Cebu
Cebu
Cebu


Cebu

Tacloban
Kalibo
Roxas
Roxas


Follow Me by Email